Lu Furnu 10 Cassetti

Lu Furnu 10 Cassetti

IDEALE PER PREPARARE:
Secondi piatti di carne e pesce, contorni alla brace.

NOTE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE:

Lu Furnu 10 Cassetti H 135cm / L 98cm