Lu Furnu 6 Cassetti

Lu Furnu 6 Cassetti

IDEALE PER PREPARARE:
Secondi piatti di carne e pesce, contorni alla brace.

NOTE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE:

Lu Furnu 6 Cassetti H 80cm / L 98cm